ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 7 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
PROGRESS çalışması ve sonuçları [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(2): 51-56

PROGRESS çalışması ve sonuçları

Gazi Özdemir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Anahtar Kelimeler: PROGRESS çalışması, sekonder strok, kognitif bozukluk, demans.

Results of PROGRESS study

Gazi Özdemir
Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir

Keywords: PROGRESS study, seconder stroke, cognitive decline, dementia.

Gazi Özdemir. Results of PROGRESS study. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(2): 51-56

Sorumlu Yazar: Gazi Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w