ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Serebral venöz sinüs trombozunda BT ve BT venografi görüntüleme [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(3): 67-72

Serebral venöz sinüs trombozunda BT ve BT venografi görüntüleme

Gülen Demirpolat1, Mustafa Gökçe2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Serebral venöz sinüs trombozu tedavi edilmediğinde mortalite ve morbiditesi yüksek olduğu için erken tanı ve tedavi önemlidir. Günümüzde MRG ve magnetik rezonans venografi (MRV) tanı amaçlı olarak yaygın kullanılmaktadır. Bazı merkezlerde BBT ve bilgisayarlı tomografi venografi (BTV) hızlı, kolay ulaşılabilen ve MRG’ye göre daha ucuz bir yöntem olduğu için serebral venöz sinüs trombozu tanısında ilk görüntüleme yöntemi olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Rutin BBT ve BTV ile serebral venöz sinüs trombozunun doğrudan ve dolaylı işaretlerinin tanınması erken ve kesin tanı açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Venöz sinüs trombozu, bilgisayarlı beyin tomografisi, bilgisayarlı tomografi venografi

The imaging of cerebral sinus thrombosis by CT and CT venography

Gülen Demirpolat1, Mustafa Gökçe2
1Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Kahramanmaras, Turkey
2Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Kahramanmaras, Turkey

Early diagnosis and treatment of cerebral venous sinus thrombosis is crucial because it has high mortality and morbidity rates. In today most centers generally used MRI and magnetic resonance venography for its diagnosis. However head CT and computed tomography venography (CTV) are getting first imaging modality for the diagnosis in some of neurological centers because it’s faster, easily acquired and cheaper than MRI. Be aware of direct and indirect findings of cerebral venous sinus thrombosis in routine head CT and CTV is important because early or definite diagnosis.

Keywords: Venous sinus thrombosis, head computed tomography, computed tomography venography

Gülen Demirpolat, Mustafa Gökçe. The imaging of cerebral sinus thrombosis by CT and CT venography. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(3): 67-72

Sorumlu Yazar: Mustafa Gökçe, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w