ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2021


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - Aralık 2008
TEMEL BILGILER
1.
Serebral venöz sinüs trombozunda BT ve BT venografi görüntüleme
The imaging of cerebral sinus thrombosis by CT and CT venography
Gülen Demirpolat, Mustafa Gökçe
Sayfalar 67 - 72

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
İnme hastalarında yorgunluk
Fatigue in stroke patients
Ferhan Soyuer, Demet Ünalan, Ahmet Öztürk
Sayfalar 73 - 77

LookUs & Online Makale
w