ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
HEMİPAREZİSİZ GLOBAL AFAZİ 2 OLGU SUNUMU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(3): 83-85

HEMİPAREZİSİZ GLOBAL AFAZİ 2 OLGU SUNUMU

Recep ALP1, Selen İLHAN ALP2, Ülkü TÜRK BÖRÜ3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kars
2Kars Devlet Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği, Kars
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Hemiparezisiz global afazi (HGA) nadir görülen, hemiparezi olmaksızın konuşmanın tamamen etkilendiği, sol hemisferde geniş perisilvian lezyon veya hem anterior hem de posterior konuşma merkezinin tutulduğu iki farklı lezyon sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Genellikle konuşmanın tamamen düzeldiği kabul edilir. Bu çalışmada HGA’nın patogenezinin, lezyon lokalizasyonunun ve iyileşmenin literatür eşliğinde tartışıldığı 2 olgu sunumu yapılmıştır.


GLOBAL APHASİA WİTHOUT HEMİPARESİS (2 CASES REPORT)

Recep ALP1, Selen İLHAN ALP2, Ülkü TÜRK BÖRÜ3
1
2
3

Global aphasia without hemiparesis (GAWH) is an uncommon stroke syndrome involving receptive and expressive language impairment, without the hemiparesis typically manifested by patients with global aphasia after large left perisylvian lesions or of two separate lesions in the anterior and posterior left hemisphere language areas. Usually acceptable GAWH has been good recovery of verbal communicative abilities. We present two cases of GAWH with conflicting conclusions regarding pathogenesis, lesion localization, and recovery herewith literature.


Recep ALP, Selen İLHAN ALP, Ülkü TÜRK BÖRÜ. GLOBAL APHASİA WİTHOUT HEMİPARESİS (2 CASES REPORT). Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(3): 83-85
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w