ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2024


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Türkiye’de akut inme gündemi: 2023 [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 1-5 | DOI: 10.5505/tbdhd.2023.23500

Türkiye’de akut inme gündemi: 2023

Mehmet Akif Topçuoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Akut inme, trombektomi, İnme ünitesi, İnme merkezi, Anjiografi, Sağlık hizmet bölgesi

Acute stroke agenda in Turkey: 2023

Mehmet Akif Topçuoğlu
Hacettepe University Hospitals, Faculty of Medicine, Neurology Department, Ankara, Türkiye

Keywords: Acute stroke, thrombectomy, Stroke unit, Stroke centre, Angiography, health service region

Mehmet Akif Topçuoğlu. Acute stroke agenda in Turkey: 2023. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w