ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Bilateral paramedian talamik infarkta bağlı izole bilateral pitoz [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 198-199 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.25238

Bilateral paramedian talamik infarkta bağlı izole bilateral pitoz

Cennet Nalan Soyder, Refik Kunt
Aydın Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Aydın

Anahtar Kelimeler: bilateral talamik infarkt, pitoz.

Isolated bilateral ptosis due to bilateral paramedian thalamic infarction

Cennet Nalan Soyder, Refik Kunt
Aydın State Hospital, Neurology Clinic, Aydın

Keywords: bilateral thalamic infarction, ptosis.

Cennet Nalan Soyder, Refik Kunt. Isolated bilateral ptosis due to bilateral paramedian thalamic infarction. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 198-199

Sorumlu Yazar: Cennet Nalan Soyder, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w