ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İnme klinik pratiğinde NOAK kullanımı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Uzman Görüşü [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 190-235 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.26213

İnme klinik pratiğinde NOAK kullanımı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Uzman Görüşü

Bilgehan Acar1, Çetin Kürşad Akpınar2, Zekeriya Alioglu3, Zulfikar Arlier4, Ethem Murat Arsava5, Emrah Aytaç6, Demet Funda Baş7, Recep Baydemir8, Murat Çabalar9, Mehmet Uğur Çevik10, Alper Eren11, Semih Giray12, İbrahim Levent Güngor13, Erdem Gürkaş14, Özlem Kayım Yıldız15, Hasan Hüseyin Kozak16, İpek Midi17, Aysel Milanlıoğlu18, Bijen Nazliel19, Mehmet Akif Topcuoglu Ve Ark.5
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Sakarya
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Trabzon
4T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Adana
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
6Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ
7Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir
8Erciyes Üniveristesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri
9T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
10Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
11Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum
12Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep
13Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun
14Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
15Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas
16Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
17Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
18Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van
19Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Non-vitamin K oral antikoagülanların (NOAK) atrial fibrilasyonda inmenin önlenmesi amacıyla on yılı aşan bir süredir başarı ile kullanıldığı açıktır. Varfarine göre belirgin derecede az kanamaya yol açmaları ve inmeyi de eşit veya daha fazla oranda önleyebilmeleri yanı sıra kolay kullanım özellikleri primer proflakside atrial fibrilasyona bağlı inmeyi azaltma konusunda öne çıkmaktadır. Bunlar aynı zamanda genel inme prevalansının azalması anlamına gelmektedir. Yani AF nedenli inmenin engellenmesi toplum sağlığı için çağdaş bir gereklilik olarak algılanmalıdır. İnme klinik pratiğinde kardiyoloji uzmanları ile birlikte bu bağlamda çaba sarf eden nöroloji uzmanları için Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği bu uzman görüşünü hazırladı. Görüşler NOAK grubu ilaçların kullanımında sıkça karşılaşılan sorunlar ve bu problemler için güncel çözüm önerilerini içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Serebral embolizm, emboli, inme, kardioemboli, paroksismal, atrial fibrilasyon, korunma.

Use of NOAC in clinical practice of stroke: Expert Opinion of the Turkish Society of Cerebrovascular Diseases

Bilgehan Acar1, Çetin Kürşad Akpınar2, Zekeriya Alioglu3, Zulfikar Arlier4, Ethem Murat Arsava5, Emrah Aytaç6, Demet Funda Baş7, Recep Baydemir8, Murat Çabalar9, Mehmet Uğur Çevik10, Alper Eren11, Semih Giray12, İbrahim Levent Güngor13, Erdem Gürkaş14, Özlem Kayım Yıldız15, Hasan Hüseyin Kozak16, İpek Midi17, Aysel Milanlıoğlu18, Bijen Nazliel19, Mehmet Akif Topcuoglu Ve Ark.5
1Sakarya University Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Sakarya, Turkey
2Samsun Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Sakarya, Turkey
3Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Trabzon, Turkey
4T.C. Ministry of Health Adana City Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Adana, Turkey
5Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey
6Fırat University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Elazığ, Turkey
7Tepecik Training and Research Hospital, Neurology Clinic, İzmir, Turkey
8Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Kayseri, Turkey
9T.C. Ministry of Health Başakşehir Çam And Sakura City Hospital, Neurology Clinic, İstanbul, Turkey
10Dicle University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Diyarbakır, Turkey
11Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Erzurum, Turkey
12Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Neurology,Gaziantep, Turkey
13Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Neurology Samsun, Turkey
14Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Neurology Clinic, İstanbul, Turkey
15Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Sivas, Turkey
16Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey
17Marmara University Faculty of Medicine, Department of Neurology, İstanbul, Turkey
18Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Van, Turkey
19Gazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey

It is clear that nonvitamin K oral anticoagulants (NOACs) have been used successfully for more than ten years to prevent stroke in atrial fibrillation. In addition to the fact that they cause significantly less bleeding compared to warfarin and can prevent stroke equally or more, their easy-to-use features stand out in reducing stroke due to atrial fibrillation in primary prophylaxis. These also mean a decrease in the overall prevalence of stroke. For sure, prevention of AF-induced stroke should be perceived as a contemporary requirement for public health. Turkish Society of Cerebrovascular Diseases has prepared this expert opinion for neurologists who strive for this purpose together with cardiologists in the clinical practice of stroke. The article contains frequently encountered problems in the use of NOACs and current solutions for these problems.

Keywords: Cerebral embolism, emboli, stroke, cardioembolism, paroxysmal, atrial fibrillation, prevention.

Bilgehan Acar, Çetin Kürşad Akpınar, Zekeriya Alioglu, Zulfikar Arlier, Ethem Murat Arsava, Emrah Aytaç, Demet Funda Baş, Recep Baydemir, Murat Çabalar, Mehmet Uğur Çevik, Alper Eren, Semih Giray, İbrahim Levent Güngor, Erdem Gürkaş, Özlem Kayım Yıldız, Hasan Hüseyin Kozak, İpek Midi, Aysel Milanlıoğlu, Bijen Nazliel, Mehmet Akif Topcuoglu Ve Ark.. Use of NOAC in clinical practice of stroke: Expert Opinion of the Turkish Society of Cerebrovascular Diseases. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 190-235

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topcuoglu Ve Ark., Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w