ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
TERSON SENDROMU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 21-23

TERSON SENDROMU

Şehnaz ARICI1, Mehmet ÇELEBİSOY1, Tolga ÖZDEMİRKAN1, Mustafa MİMOĞLU2
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği, İZMİR
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği, İZMİR

Değişik tipte intraoküler kanamalar subaraknoid kanamada (SAK) görülebilir. Terson sendromu (TS) SAK ve vitröz hemoraji birlikteliği durumudur. Nadir olarak subdural, epidural hematomlar ve travmatik SAK’a bağlı olarak da gelişebileceği bildirilmiştir. Mekanizması çok iyi bilinmemektedir. Bu makalede SAK’lı bir olguda görme bozukluğu geliştiği durumlarda TS’nun akla gelmesi ve körlük riski nedeniyle, hızla göz uzmanları ile konsültasyonun gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Subaraknoid kanama, Terson sendromu, vitröz hemoraji

TERSON’S SYNDROME

Şehnaz ARICI1, Mehmet ÇELEBİSOY1, Tolga ÖZDEMİRKAN1, Mustafa MİMOĞLU2
1
2

Different types of intraocular hemorrhages can be seen in subarachnoid hemorrhage (SAH). Terson’s syndrome is consist of SAH and vitreus hemorrhage. TS has been reported with subdural, epidural and traumatic SAH. If visual disturbance is present in a patient with SAH Terson syndrome should be kept in mind and immediate ophthalmologic consultation should be asked.

Keywords: Subarachnoid hemorrhage, Terson’s syndrome, vitreous hemorrhage

Şehnaz ARICI, Mehmet ÇELEBİSOY, Tolga ÖZDEMİRKAN, Mustafa MİMOĞLU. TERSON’S SYNDROME. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 21-23
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w