ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 10 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
DENEYSEL SUBARAKNOİD MODELİ GELİŞTİRİLEN RATLARDA VÜCUT ISISI DEGİŞİKLİKLERİNİN SEREBRAL KAN AKIM HIZLARI ÜZERİNE ETKİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 117-120

DENEYSEL SUBARAKNOİD MODELİ GELİŞTİRİLEN RATLARDA VÜCUT ISISI DEGİŞİKLİKLERİNİN SEREBRAL KAN AKIM HIZLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Serhat ÖZKAN1, Demet ÖZBABALIK1, Nevzat UZUNER1, Gazi ÖZDEMİR1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

Amaç: Subaraknoid kanama (SAK) sonrası vücut ısısı değişikliklerinin serebral kan akım hızları üzerine etkilerinin Transkranyal Doppler ile incelenmesi. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma deneysel SAK geliştirildikten sonra 3 gruba (normotenni, hipertenni, hipotenni) ayrılarak izlenen 30 ratı içermektedir. Tüm grupların ortalama kan akım hızları TCD yardımıyla işlemden sonraki 1, 20, 60, 120, 240 ve 360. dakikalarda kayıtlanmıştır. Sonuçlar: SAK sonrası 1. dakikalarda tüm gruplarda ortalama kan akım hızları düşerken Pulsatilite indeksleri yüksek seyretti. Hipotermi grubunda deney süresince ortalama kan akım hızı düşük seyrederken normotermi ve hipertermi grubunda anlamlı şekilde yüksek seyretti. Tartışma; Hipotermi SAK erken döneminde lüks perfüzyondan koruyucu olarak davranırken, hipertenni kötü prognostik bir değer olabilir.

Anahtar Kelimeler: Subaraknoid kanama, hipotermi, serebral kan akımı

THE EFFECT OF BODY TEMPERATURE ALTERATION ON CEREBRAL BLOOD FLOW VELOCITY IN THE RATS DEVELOPED EXPERIMENT AL SUBARACNOID HEMORRHAGE.

Serhat ÖZKAN1, Demet ÖZBABALIK1, Nevzat UZUNER1, Gazi ÖZDEMİR1

Purpose: To investigate the effects of changing body temperature on mean cerebral blood flow velocity by using Transcranial doppler. Material and methods: This study included in 30 rats separated 3 groups (normothermia, hypothermia and hyperthermia) after exposing to experimental subaracnoid hemorrhage model. The mean blood flow velocities of ali groups were recorded by using Transcranial doppler first, 30th, 60., 120., 240., 360 minutes after procedure. Results: While the mean blood flow velocities of whole rats reduced in the 1st minutes after SAK, pulsatility index increased. in the hypothermia groups, mBFv did not show increasing during the experiment. in the contrast, normothermia and hyperthennia tended to higher than hypothennia, significantly. Conclusion: Hypothermia can prevent luxury perfusion in the early time of SAK. Hyperthermia also can be worst prognostic value.

Keywords: Subarachnoid hemorrhage, hypothermia, serebral blood flow

Serhat ÖZKAN, Demet ÖZBABALIK, Nevzat UZUNER, Gazi ÖZDEMİR. THE EFFECT OF BODY TEMPERATURE ALTERATION ON CEREBRAL BLOOD FLOW VELOCITY IN THE RATS DEVELOPED EXPERIMENT AL SUBARACNOID HEMORRHAGE.. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(3): 117-120
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w