ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2024


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İnme sonrasında sosyal destek, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki: Bir vaka kontrol çalışması [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 38-45 | DOI: 10.5505/tbdhd.2023.40360

İnme sonrasında sosyal destek, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki: Bir vaka kontrol çalışması

Olaoluwa Omoniyi1, Taofeek Oluwole Awotidebe1, Adekola Babatunde Ademoyegun2, Ibukun Grace Falokun1, Oluwatobi Benjamin Omisore1, Adepeju Ademilola Kolade1, Oluwatobi Joseph Adesokan1, Adekola John Odunlade1, Rufus Adesoji Adedoyin1
1Obafemi Awolowo Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Rehabilitasyon Kliniği, Ile-lfe, Nijerya
2Osun Üniversitesi Eğitim Hastanesi, Fizyoterapi Kliniği, Osogbo, Nijerya

GİRİŞ ve AMAÇ: GİRİŞ: Bu çalışmada inme sonrası hastalarda sağlıklı kontrollere göre sosyal destek (SD), egzersiz kapasitesi (EK) ve yaşam kalitesi (YK) açısından farklılık olup olmadığı araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu gözlemsel kontrollü çalışma, Nijerya'daki 4 üçüncü basamak hastaneden inmeden kurtulan 50 hasta ve yaş-cinsiyet olarak eşleştirilmiş 50 kontrol grubunu içermektedir. SD, EK ve YK ile ilgili veriler sırasıyla fiziksel aktivite sosyal destek ölçeği, 6 dakikalık yürüme testi, inmeye özgü yaşam kalitesi (İÖYK) ve Sağlık Durumu Anketi Kısa Form (SF - 36) kullanılarak toplandı. Veriler, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların ve kontrollerin yaş ortalaması sırasıyla 60,98 ± 9,6 ve 60,56 ± 9,4 idi. İnme hastaları ve kontrol grubu arasında, algılanan SD (35,17+26,72'ye 17,54+22,07; t=3,596; p<0,001), EK (5,45+1,07'ye 9,89+1,34; t=18,26; p<0.001) ve SF-36’nın fiziksel bileşen özeti (FBÖ) (47,01+16,47’ye 72,69+22,77; t=-6,460; p<0,001) ile mental bileşen özeti (MBÖ) (58,03+16,62 ‘ye 77,85+14,63; t=-6,329); p<0.001) açısından anlamlı fark olduğu saptandı. İnmeden kurtulanlar arasında SD ile İÖYK ve FBÖ'nin her biri arasında anlamlı ilişki tespit edildi. Ek olarak, EK ile SF-36'nın SD, İÖYK, FBÖ ve MBÖ arasında istatistiksel olarak önemli bağlantı bulunduğu gösterildi. Bununla birlikte, EK ve SF-36'nın FBÖ'i dışında kontroller arasında önemli bir ilişki dikkati çekmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnmeden sağ kurtulan hastalarda sosyal destek, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi sağlıklı bireylerdekinden belirgin ve anlamlı ölçüde farklıdır.

Anahtar Kelimeler: İnme, 6 dakikalık yürüme testi, sağlık durumu, fiziksel aktivite.

Relationships among social support, exercise capacity and quality of life of stroke survivors: A case-control study

Olaoluwa Omoniyi1, Taofeek Oluwole Awotidebe1, Adekola Babatunde Ademoyegun2, Ibukun Grace Falokun1, Oluwatobi Benjamin Omisore1, Adepeju Ademilola Kolade1, Oluwatobi Joseph Adesokan1, Adekola John Odunlade1, Rufus Adesoji Adedoyin1
1Department of Medical Rehabilitation, College of Health Sciences, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria
2Department of Physiotherapy, Osun State University Teaching Hospital, Osogbo, Nigeria

INTRODUCTION: This study investigated the relationships among social support (SS), exercise capacity (EC) and quality of life (QoL) of stroke survivors and healthy controls.
METHODS: This observational controlled study involved 50 stroke survivors from 4 Nigerian tertiary hospitals and 50 age-sex matched controls. Data on SS, EC and QoL were collected using physical activity social support scale, 6-minute walk test, stroke specific quality of life (SSQoL) and Short Form (SF - 36) Health Status Questionnaire, respectively. Data were analysed using descriptive and inferential statistics.
RESULTS: The mean age of patients and controls were 60.98 ± 9.6 and 60.56 ± 9.4 years, respectively. There were significant differences between stroke survivors and control group in terms of perceived SS (35.17 + 26.72 vs. 17.54 + 22.07; t=3.596; p<0.001), EC (5.45 + 1.07 vs. 9.89 + 1.34; t= 18.26; p< 0.001), physical component summary (PCS) (47.01+ 16.47 vs. 72.69 + 22.77; t=-6.460; p<0.001) and mental component summary (MCS) (58.03+ 16.62 vs. 77.85 + 14.63; t= -6.329; p<0.001) of SF-36. There were significant associations between SS and each of SSQoL and PCS among stroke survivors. In addition, significant associations were observed between EC and each of SS, SSQoL, PCS and MCS of SF-36. However, no significant associations were observed among the controls except between EC and PCS of SF-36.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There were significant relationships among social support, exercise capacity and quality of life of stroke survivors, which were significantly different from the apparently healthy individuals.

Keywords: Stroke, 6-minute walk test, health status, physical activity.

Olaoluwa Omoniyi, Taofeek Oluwole Awotidebe, Adekola Babatunde Ademoyegun, Ibukun Grace Falokun, Oluwatobi Benjamin Omisore, Adepeju Ademilola Kolade, Oluwatobi Joseph Adesokan, Adekola John Odunlade, Rufus Adesoji Adedoyin. Relationships among social support, exercise capacity and quality of life of stroke survivors: A case-control study. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(1): 38-45

Sorumlu Yazar: Adekola Babatunde Ademoyegun, Nigeria
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w