ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 28 Issue : 2 Year : 2024


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Genç bir kadında saç yıkaması sonrası bilateral vertebral arter diseksiyonu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(2): 119-122 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.54771

Genç bir kadında saç yıkaması sonrası bilateral vertebral arter diseksiyonu

Murat Çabalar1, Semih Giray2, Yusuf İnanç2
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Baş ve boyun bölgesinin minör travmaları sonrasında vertebral arter diseksiyonu (VAD) oluşabilir. 29 yaşında bir kadın hasta, kuaförde saç yıkatma sonrası başlayan baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleri vardı. Kranial görüntüleme ve anjiyografide bilateral VAD saptandı. Üç ay antiagregan tedavi sonrası yapılan kontrol anjiyografi normaldi. Biz burada minör bir boyun hasarı sonrası oluşan ve medikal tedaviden fayda gören nadir bir VAD olgusu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Vertebral arter, diseksiyon, travma, tedavi.

Bilateral vertebral artery dissection after hair washing in a young woman

Murat Çabalar1, Semih Giray2, Yusuf İnanç2
1Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Neurology Clinic, İstanbul, Turkey
2Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Gaziantep, Turkey

Vertebral artery dissection (VAD) may occur after minor traumas in the head and neck region. A 29-year-old female patient, she had complaints of dizziness, nausea and vomiting that started after hair washing at the hairdresser. Bilateral VAD was detected on cranial imaging and angiography. Control angiography performed after 3 months of antiaggregant treatment was normal. Here, we aimed to present a rare case of VAD that occured after a minor neck injury and benefited from medical treatment.

Keywords: Vertebral artery, dissection, trauma, treatment.

Murat Çabalar, Semih Giray, Yusuf İnanç. Bilateral vertebral artery dissection after hair washing in a young woman. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(2): 119-122

Sorumlu Yazar: Murat Çabalar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w