ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 8 Issue : 2 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Hekimlerin strok ile ilgili görüş ve yaklaşımları [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(2): 101-107

Hekimlerin strok ile ilgili görüş ve yaklaşımları

Gazi Özdemir1, Cemil Ötker2, Atilla Özcan Özdemir1, Demet Gücüyener1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Servier İlaç


What do specialists and practitoners thinking about stroke patients?

Gazi Özdemir1, Cemil Ötker2, Atilla Özcan Özdemir1, Demet Gücüyener1
1Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskisehir
2Servier Pharmacy


Gazi Özdemir, Cemil Ötker, Atilla Özcan Özdemir, Demet Gücüyener. What do specialists and practitoners thinking about stroke patients?. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(2): 101-107

Sorumlu Yazar: Gazi Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w