ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İSKEMİK İNMEDE YENİ BİR ANliAGREGAN' A GEREKSİNİM VAR MI? [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 9-12

İSKEMİK İNMEDE YENİ BİR ANliAGREGAN' A GEREKSİNİM VAR MI?

Emre KUMRAL1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir

Son 25 yılda, iskemik inmelerde ve arteriosklerotik kalp hastalıklarında ikincil korunma amacıyla kullanılan ajanlar arasında en önemli yeri aspirin (30-1200 mg/gün) almıştır. Ancak, 40.000 inmeli hastanın izleminde, inmeden korunmanın ancak 3 25 hastada sağlanabildiği görülmüştür. Bu nedenle geliştirilen daha güçlü bir ilaç olan, tiklopidin iskemik beyin damar hastalıklarında, iskemik kalp hastalıklarında ve periferik damar hastalıklarında kullanılmaya başlanmıştır. Tiklopidinin ciddi nötropeni yapması ve hematopoetik sisteme olan yan etkilerinden korunma amacıyla, son yıllarda klopidogrel adında yeni bir ajan üretilmiştir. Bu ilacın, beyin ve kalp iskemik damar hastalıklarında yararlı olacağı CAPRIE çalışmasında gösterilmiş olup, gelecek için, yeni antiagregan ajanlarla birlikte umutsuz olunmaması gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: lskemik inme, aspirin, tiklopidin, klopidogrel

ISA NEW ANTİAGREGANT AGENT NECESSARY FOR ISCHEMIC STROKE?

Emre KUMRAL1

in the !ast 25 years, the most important therapeutic agent far the treatment of ischemic stroke and arteriosclerotic heart disease was aspirin (30-1200 mg/per day). Unfortunately, on follow-up only one fourth of the 40.000 patients with ischemic stroke had prophylactic benefit from the aspirin. Thereafter, ticlopidine has been developed asa new drug for the secondary prophylaxis of ischemic stroke, ischemic cardiac disease, and peripheric arterial disease. The most important side-effect of ticlopidine is on the hematologic system, because of that effect a new agent, clopidogrel, has been produced. The advantage of clopidogrel versus aspirin was shown in the CAPRIE, and we might expect new and hopeful future in the treatment of cerebral and cardiac ischemic disease.

Keywords: Ischemic stroke, aspirin, ticlopidine, clopidogrel

Emre KUMRAL. ISA NEW ANTİAGREGANT AGENT NECESSARY FOR ISCHEMIC STROKE?. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 9-12
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w