ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
KARBONMONOKSİT İNTOKSİKASYONU; BEYİN Tc-99m HMPAO SPECT, MRG ve BT BULGULARI (Olgu Sunumu) [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 147-149

KARBONMONOKSİT İNTOKSİKASYONU; BEYİN Tc-99m HMPAO SPECT, MRG ve BT BULGULARI (Olgu Sunumu)

Ali SARIKAYA1, Gökhan PEKİNDİL1, Fikret ÇERMİK1, Cengiz TUĞLU1, Engin KARAŞİN1, Şakir BERKARDA1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp, Radyoloji, Psikiyatri Anabilim Dalları, Edirne

Bu çalışmada, Karbon monoksit intoksikasyonuna maruz kalmış ve Bilgisayarlı tomografi (BT), Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG) ve Technetium-99m hexamethylpropylene amine oxime single-photon emission computed tomography (Tc-99m HMPAO SPECT) ile değerlendirilmiş bir olgudaki görüntüleme bulguları sunulmuştur. Olgumuzda BT normal iken, MRG'de bilateral occipitotemporal bölgede perfüzyon defekti gösterilmiştir. SPECT'in bulguları ile klinik bulgular paralellik gösterdiği ve prognozu değerlendirmede faydalı olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tc-99m HMPAO SPECT, CO intoksikasyonu.

CARBON MONOXXYDE POISINING; BRAIN Tc-99m HMPAO SPECT, MRI and CT FINDINGS (Case Report)

Ali SARIKAYA1, Gökhan PEKİNDİL1, Fikret ÇERMİK1, Cengiz TUĞLU1, Engin KARAŞİN1, Şakir BERKARDA1

in this study, lmaging findings ofa case of CO poisoning evaluated with CT, MRI, TC-99m HMPAO SPECT were presented. in this case whereas CT was normal, MRI showed bilateral increased signal intensity in globus pallidus and periventriculer white matters. SPECT demonstrated bilateral perfusion defect in temporooccipital region. it was concluded that Tc-99m HMPAO SPECT findings were compatible with clinical findings and so that can be helpful in evaluation of clinical prognosis.

Keywords: Tc-99m HMPAO SPECT, CO poisoning.

Ali SARIKAYA, Gökhan PEKİNDİL, Fikret ÇERMİK, Cengiz TUĞLU, Engin KARAŞİN, Şakir BERKARDA. CARBON MONOXXYDE POISINING; BRAIN Tc-99m HMPAO SPECT, MRI and CT FINDINGS (Case Report). Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 147-149
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w