ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Serebral Venöz Sinüs Trombozlarının Tedavisinde Yeni Oral Antikoagülan İlaçlar [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 49-51 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.83097

Serebral Venöz Sinüs Trombozlarının Tedavisinde Yeni Oral Antikoagülan İlaçlar

Birsen İnce
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Serebral venöz sinüs trombozunun tedavisi heparin ve vitamin K antagonistleri ile sınırlıdır. Son yıllarda yeni oral antikoagülan tedaviler geliştirilmiştir. Faktör Xa inhibitörleri ve trombin inhibitörleri atrial fibrilasyona bağlı iskemik inmenin önlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu doğrudan etkili ilaçlar venöz tromboembolilerin tedavisinde antikoagülasyon için yeni bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Bu yazıda serebral venöz sinüs trombozu olan hastalarda yeni oral antikoagülan ilaçların kullanımı ile ilgili çalışmalar gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Serebral venöz sinüs trombozu, antikoagülan tedavi, yeni oral antikoagülan ilaçlar

New Oral Anticoagulant Drugs for the Treatment of Cerebral Venous Sinus Thrombosis

Birsen İnce
Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Neurology, Division of Cerebrovascular Diseases, Istanbul, Turkey

The therapy of cerebral venous sinus thrombosis is restricted to heparin and vitamin K antagonists. In last years, new oral anticoagulant treatments have been developed. Factor Xa inhibitors and thrombin inhibitors have been extensively used in prophylaxis of the ischemic stroke secondary to the atrial fibrillation. Direct oral anticoagulants have emerged as an option for anticoagulation in treatment of venous thromboembolism. In this review, the data related to the use of new oral anticoagulants in patients with cerebral venous sinus thrombosis has been revised.

Keywords: Cerebral venous sinus thrombosis, anticoagulant treatment, new oral anticoagulants

Birsen İnce. New Oral Anticoagulant Drugs for the Treatment of Cerebral Venous Sinus Thrombosis. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 49-51

Sorumlu Yazar: Birsen İnce, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w