ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Kafa içi basınç artışı nörosonolojisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(3): 77-87 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.87597

Kafa içi basınç artışı nörosonolojisi

Mehmet Akif Toğçuoğlu, Ethem Murat Arsava
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Nörolojik yoğun bakımlarda kafa içi basıncı yükselmesi sadece sık görülmesinden dolayı değil aynı zamanda tedavi edilebilir olmasından dolayı da önemli bir problemdir. Birçok hastalığın seyrinde kafa içi basıncının doğrudan ölçümü ya da tahmin edilmesinin kritik önemi vardır. Non-invazif ve yatak başında kullanılabilen birçok nörosonolojik yöntem ile
kafa içi basıncı monitörize edilebilir. Bu makalede bu yöntemler literatür bilgisi ışığında pratik uygulama temel alınarak gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Transkranial Doppler, B-mod, pulsatilite, orta hat şifti, orbital sonografi, otoregülasyon.

Neurosonology of intracranial pressure increase

Mehmet Akif Toğçuoğlu, Ethem Murat Arsava
Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara

Increase in intracranial pressure (ICP) is one of the most significant problems in the neurological intensive care units not only due to its high prevalence, but also due to its treatable nature. Direct measurement or indirect estimation of ICP during the course of many neurological diseases is of critical importance. A variety of neurosonogical methodologies, which are totally non invasive and applicable at the bed-side repeatedly, have extensively been used to evaluate and monitor ICP. These neurosonological techniques, including most recent developments, are herein reviewed primarily
from the perspective of practical applications.

Keywords: Transcranial Doppler, B-mode, Pulsatility, Mid-line shift, orbital sonography, autoregulation.

Mehmet Akif Toğçuoğlu, Ethem Murat Arsava. Neurosonology of intracranial pressure increase. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(3): 77-87

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Toğçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w