ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 20 Issue : 1 Year : 2024


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Transkranial renkli Doppler ultrasonografide “polis çakar lambası (flaşör) işareti”: Beyin ölümü doğrulaması için az tanınan bir bulgu. [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 36-37 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.91885

Transkranial renkli Doppler ultrasonografide “polis çakar lambası (flaşör) işareti”: Beyin ölümü doğrulaması için az tanınan bir bulgu.

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Nöroloji Anabilim Dalı, İnme Ünitesi

Bu olgu aracılığıyla beyin ölümü tanısını doğrulayan ancak yeterince iyi bilinmeyen bir transkranial renkli Doppler ultrasonografi bulgusu olan flaşör işaretini tanıtıyoruz. Bu ve benzeri paternlerin bilinmesi yatak başı veya nörolojiye özel amçalara yönelik ultrason kullanımının knobolojik doğasının bir gereğidir.

Anahtar Kelimeler: Beyin ölümü, Doppler, Flaşör, Çakar lambası, Renk-kodlama.

Beacon signal in transcranial color coded ultrasound: A sign for brain death

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
Hacettepe University Hospitals, Neurology Department, Stroke Unit

A widely under-recognized brain-death confirming transcranial ultrasonography pattern resembling the red-blue beacon signal was demonstrated. Familiarity to this distinct and characteristic ultrasonic pattern seems to be important in the perspective of point-of-care neurological ultrasound use and knobology.

Keywords: Brain death, Doppler, beacon, color-coded.

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava. Beacon signal in transcranial color coded ultrasound: A sign for brain death. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(1): 36-37

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w