ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
PROGRESİF HEMİFASİAL ATROFİDE SPECT BULGULARI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 17-19

PROGRESİF HEMİFASİAL ATROFİDE SPECT BULGULARI

Abdullah TALASLIOĞLU1, Fehim ARMAN1, Hasan ÖZKİRİŞÇİ1, Ahmet TUTUŞ1, Emel KÖSEOĞLU1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri

Yüzün sag tarafında atrofi ve tonik klonik epilepsisi olan bir progrcsif hcmifasial atrofı vakası sunuldu. Hastanın çekilen EEG" sinde yavaş dalga paroksizmleri saptandı, serebral BT'si normaldi. Serebral 99m Tc- Hexamethylpropylene amin oxim (HMPAO>SPECT ile konlralatcral parietal bölgelerde azalmış scrcbral perfiizyon saptandı . Bu sonuç, Progresif Hemifasial Atrofi patogenczinde vısküler nedenlerin bulunduğunu desteklemektedir. SPECT çalışmalarının bu hastalığın ctiyolojisini aydınlatmada faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Progresif 1 lcmifasial Atrofi, SPECT, vasküler.

SPECT FINDINGS iN PROGRES SİVE HEMI FACİAL ATROPHY

Abdullah TALASLIOĞLU1, Fehim ARMAN1, Hasan ÖZKİRİŞÇİ1, Ahmet TUTUŞ1, Emel KÖSEOĞLU1

A case of progressive hemifacial atrophy, involving the right side of the face is presented. The patient had tonic clonic seizures. EEG showed slow wave paroxsisms and CT was normal. Ccrebral 99m Tc-1-Iexamethylpropylene amine oxime (HMPAO) SPECT revealed decreased cerebral perfusion on the contralateral parietal regions that suggests an underlying neurological disorder with \"ascular component. SPECT findings may give important clues to explain the etiology of this unknown disorder.

Keywords: Progressive Hemifacial Atrophyi, SPECT, vascular.

Abdullah TALASLIOĞLU, Fehim ARMAN, Hasan ÖZKİRİŞÇİ, Ahmet TUTUŞ, Emel KÖSEOĞLU. SPECT FINDINGS iN PROGRES SİVE HEMI FACİAL ATROPHY. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 17-19
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w