ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 19 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - Nisan 2013
TEMEL BILGILER
1.
Kafa Travmalı Hastalarda Beslenme
Nutrition in Patients with Head Trauma
Burcu Totur, Meryem Yavuz
doi: 10.5505/tbdhd.2013.24633  Sayfalar 1 - 6

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
İskemik inme alt tiplerinde serum ürik asit düzeyinin araştırılması
The evaluation of serum uric acid levels in the ischemic stroke subtypes
Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Suat Kamışlı, Yüksel Kaplan, Cemal Özcan
doi: 10.5505/tbdhd.2013.52724  Sayfalar 7 - 10

3.
Girişimsel Nöroloji Kliniğinin DSA Deneyimi: Hastaların Analizi
DSA Experience In Interventional Neurology Clinic: Analysis of Patients
Vedat Ali Yürekli, Gürdal Orhan, Erdem Gürkaş, Serpil Demirci, Süleyman Kutluhan, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Nihat Şengeze
doi: 10.5505/tbdhd.2013.30602  Sayfalar 11 - 17

4.
Eritrosit sedimentasyon hızı: Akut iskemik inmede prognostik bir gösterge olabilir mi?
Erythrocyte sedimentation rate: Can be a prognostic marker in acute ischemic stroke?
Selim Selçuk Çomoğlu, Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven
doi: 10.5505/tbdhd.2013.32042  Sayfalar 18 - 22

KISA RAPOR
5.
Vertebral arter diseksiyonunda klinik ve radyolojik değerlendirme
Clinical and radiological evaluation in vertebral artery dissections
Murat Çabalar, Samiye Uysal, Aslı Demirtaş Tatlıdede, Hakan Hatem Selçuk, Batuhan Kara, Vildan Ayşe Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2013.49368  Sayfalar 23 - 27

EDITÖRE MEKTUP
6.
Wallenberg sendromunda CT anjiografi kaynak görüntülerde vokal kord paralizinin demonstrasyonu: Bir olgu resmi
Demonstration of vocal cord paralysis in CT angiography source images in a patient with Wallenberg’s syndrome: A case vignette
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Kader Karli Oguz
doi: 10.5505/tbdhd.2013.88528  Sayfa 28
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRILERI
7.
Trombolitik tedaviden belirgin fayda gören karotis diseksiyon olgusu
A case of carotid dissection having significant benefit from thrombolytic treatment
Sibel Güler, Ufuk Utku, Sedat Tuncel, Yahya Çelik
doi: 10.5505/tbdhd.2013.58077  Sayfalar 29 - 32

8.
Boyun ağrısı ile başvuran basilar arter anevrizma olgusu
Basilar artery aneurysm case presented with neck pain
Uygar Utku
doi: 10.5505/tbdhd.2013.36035  Sayfalar 33 - 34

LookUs & Online Makale
w