ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2023


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - Aralık 1999
1.
ORTA SEREBRAL ARTER İNFARKTLARINDA QT DİSPERSİYONU VE PROGNOSTİK ÖNEMİ
QT DISPERSION iN MIDDLE CEREBRAL ARTERY TERRITORY INFARCTION: PROGNOSTIC SIGNIFICANCE
M. Akif Topçuoğlu, Adnan Abacı, Esen Saka, Daryuş Haydari&775;, Giray Kabakçı, Okay Sarıbaş
Sayfalar 63 - 68

2.
KARDİYAK VEYA ARTERYEL EMBOLİK KAYNACA GÖRE İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR
ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASES ACORDING TO CARDIAC OR ARTERIAL EMBOLIC SOURCE
Sibel KARŞIDAĞ, Aysu ŞEN, Şule KARAASLAN, Fügen SÖNMEZ, Sefer GÜNAYDIN, Baki ARPACI
Sayfalar 69 - 71

3.
İKİ FARKLI OLGU NEDENİ İLE VASKÜLER PARKİNSONİZMİ YENİDEN TARTIŞMAK
DISCUSSING AGAIN TO VASCULAR P ARKINSONISM OWING TO TWO DIFFERENT CASES
Demet GÜCÜYENER, Özcan ÖZDEMİR, Nevzat UZUNER, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 73 - 75

4.
İNMEDE RİSK FAKTÖRLERİ VE BUNLARIN MORTALİTEYE ETKİSİ
RiSK FACTOR OF STROKE AND THEIR EFFECTS ON MORTALITY
Süleyman KUTLUHAN, Galip AKHAN, Senem DURU, Hasan Rıfat KOYUNCUOĞLU, Serpil DEMİRCİ
Sayfalar 77 - 83

5.
KAPSÜLER GENU SENDROMU: İKİ OLGU SUNUMU
CAPSULAR GENU SYNDOME: TWO CASE REPORT
Betigül YÜRÜTEN, Ali Ulvi UCA, Yahya PAKSOY, Süleyman İLHAN
Sayfalar 85 - 88

LookUs & Online Makale
w