ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 26 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - Ağustos 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
Subaraknoid kanamanın radyolojik olarak incelenmesi
Radiological evaluation of subarachnoid hemorrhage
Emin Çakmakcı, Nagihan Baş, Çağanay Soysal
doi: 10.5505/tbdhd.2020.66934  Sayfalar 141 - 149

TIP HABERI
3.
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve pandemide inmeyi unutmamak
Turkish Cerebrovascular Diseases Society and not forgetting stroke in pandemic
Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2020.56514  Sayfalar 150 - 152
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
4.
COVID-19 Pandemisi’nde kardiyopulmoner resüsitasyon ve prognoz
Cardiopulmonary resuscitation and prognosis in COVID-19 Pandemic
Ezgi Yılmaz, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2020.65477  Sayfalar 153 - 156
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Akut iskemik inmede serum albumin, bilirubin ve PALBI skoru ve intravenöz trombolitik tedaviye yanıt
Serum albumin, bilirubin and PALBI score and response to intravenous thrombolytic therapy in acute ischemic stroke
Mehmet Yasir Pektezel, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2020.59320  Sayfalar 157 - 161

6.
Atravmatik konveksiyel subaraknoid kanamanın serebral amiloid anjiyopati hastalarında prognostik önemi
Prognostic significance of atraumatic convexal subarachnoid hemorrhage in patients with cerebral amyloid angiopathy
Özlem Aykaç, Fatma Ger Akarsu, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2020.82621  Sayfalar 162 - 166

7.
İntraserebral hematom ve servikosefalik dolikoarteriopati
Intracerebral hematoma and cervicocephalic dolichoarteriopathy
Mehmet Yasir Pektezel, Ethem Murat Arsava, Rahsan Göçmen, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2020.97720  Sayfalar 167 - 172

8.
Manyetik rezonans görüntüleme ve transorbital ultrasonografi ile optik sinir kılıf çapının değerlendirilmesi
Evaluation of optic nerve sheath diameter with magnetic resonance imaging and transorbital ultrasonography
Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Deniz Kandemir, Mustafa Bıçak, Şeyhmus Kavak, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5505/tbdhd.2020.69672  Sayfalar 173 - 179

9.
“Fisher Önlenebilir İnme Skoru''na karşı “Yaşamsal-7”: Bir Ankara ACROSS subgrup çalışması
“Fisher Preventable Stroke Score” versus “Life's Simple 7”: An Ankara ACROSS subgroup study
Mine Hayriye Sorgun, İrem Erkent, Mehmet Akif Topçuoğlu, Hale Zeynep Batur Caglayan, Canan Togay Işıkay, Bijen Nazliel, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2020.05324  Sayfalar 180 - 185

OLGU BILDIRILERI
10.
Baziler arter fenestrasyonuna bağlı geliştiği düşünülen iskemik inme vakası
Association between basilar artery fenestration and ischemic stroke: A case report
Atak Karabacak, Ayşe Beyza Bilgin, Ahmet Kasım Kılıç, Banu Özen Barut
doi: 10.5505/tbdhd.2020.33866  Sayfalar 186 - 189

LookUs & Online Makale
w