ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - Nisan 1999
1.
ISPARTA'DA İNME EPİDEMİYOLOJİSİ (1991-1995)
THE EPIDEMIOLOGY OF STROKE in ISPARTA: (1991-1995)
Galip Akhan, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Nezihi Eren, Rüya Altan, Şuayip Çırak
Sayfalar 1 - 3

2.
DENEYSEL SUBARAKNOİD HEMORAJİ MODELİNDE NİMODİPİN VE NİKARDİPİNİN NÖRONAL KORUYUCU ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMASI
THE COMPARISON OF THE NEURONAL PROTECTIVE EFFECTS OF NIMODIPINE AND NICARDIPINE iN AN EXPERIMENTAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE MODEL
H. Murat GÖKSEL, Mustafa GÜRELİK, Şükrü AYKOL, Aysel ARICIOĞLU
Sayfalar 5 - 9

3.
BEYİNİÇİ KANAMALARDA EKG' de QT DİSPERSİYONU
QT DISPERSION AT ECG iN INTRACEREBRAL HEMORRHAGES
Atilla OĞUZHANOĞLU, Asuman KAFTAN, Tülay KURT, Türker ŞAHİNER, Oktay AKALIN
Sayfalar 11 - 15

4.
HAND GRIPPING EFFECT ON CEREBRAL BLOOD FLOW iN NORMAL SUBJECT
HAND GRIPPING EFFECT ON CEREBRAL BLOOD FLOW iN NORMAL SUBJECT
Nevzat UZUNER, Ömer YALINBAŞ, Demet GÜCÜYENER, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 17 - 20

5.
İLAÇ KÖTÜ KULLANIMI BAŞAGRISI
DRUG ABUSE HEADACHE
Figen BAYRAMOĞLU, Fatma DOĞANAY, Betigül YÜRÜTEN, Süleyman İLHAN
Sayfalar 21 - 23

6.
MCA KAN AKIM HIZI PARMETRELERİNİN ERKEN VE GEÇ DÖNEMDE STROK TİPİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMASI
MCA BLOOD FLOW VELOCITY PARAMETERS AT EARLY AND LATE STATES UP TO THE STROKE TYPE
Demet GÜCÜYENER, Serhat ÖZKAN, Nevzat UZUNER, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 25 - 28

LookUs & Online Makale
w