ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 1 Year : 2024


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - Nisan 2008
HABER
1.
ACİL TEDAVİDE İLERLEMELER

Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
SERVİKOSEFALİK ARTERLERİN SPONTAN DİSEKSİYONU
Okay SARIBAŞ
Sayfalar 5 - 7
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
PATENT FORAMEN OVALE VE İSKEMIK STROK : PFO - İSKEMİK STROK İLİŞKİSİ, KLİNİK VE LABRATUAR TANI
Özcan ÖZDEMİR
Sayfalar 9 - 13
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
GEBELİK VE POSTPARTUM DÖNEMDE AKUT SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR
ACUTE CERABROVASCULAR DISEASES DURING PREGNANCY AND POSTPARTUM PERIOD
Handan MISIRLI, Füsun MAYDA DOMAÇ, Özge YILDIZ
Sayfalar 15 - 18

OLGU SUNUMU
5.
KAROTİS STENOZUNDA ANTİAGREGAN TEDAVİ ALTINDA SPONTAN REGRESYON
SPONTANEOUS REGRESSION OF CAROTIS STENOSIS WITH ANTI AGREGANT TREATMENT
İlhan ELMACI, Ramazan SARI, Ajlan ÇERÇİ, Nejat IŞIK
Sayfalar 19 - 20

6.
KORTİKAL İNFARKT SONUCU OLUŞAN İZOLE OMUZ PAREZİSİ
ISOLATED SHOULDER PARESIS CAUSED BY CORTICAL INFARCTION
Mehmet Güney ŞENOL, Cengiz KAPLAN, Fatih ÖZDAĞ, Mehmet SARAÇOĞLU
Sayfalar 21 - 23

7.
VESTİBULER NÖRİT BENZERİ BULGU VEREN BİR PİCA İNFARKTI OLGUSU
A CASE OF PICA INFARCTION PRESENTING AS VESTIBULER NEURITIS
Çağatay ÖNCEL, Türker ŞAHİNER, Yılmaz KIROĞLU, Mustafa ÇAM, Filiz TOKGÖZ
Sayfalar 25 - 27

LookUs & Online Makale
w