ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 26 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - Nisan 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
İnme Hemşireliği: Standartlar ve pratik uygulamalar kılavuzu Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Nöroloji Hemşireliği Derneği Ortak Strateji Projesi
Acute Stroke Nursing: Standards and practical applications Turkish Society of Cerebrovascular Disease and the Society of Neurological Nursing: Joint Strategy Project
Mehmet Akif Topcuoglu, Zeliha Tulek, Sakine Boyraz, Atilla Özcan Özdemir, Aylin Özakgül, Ayse Guler, Bijen Nazliel, Canan Togay Isikay, Erdem Yaka, Ethem Murat Arsava, Gulsen Caglar, Hadiye Sirin, Ipek Midi, Murat Mert Atmaca, Naile Alankaya, Nedim Ongun, Nurdan Yıldırım, Özlem Aykaç, Özlem Küçükgüçlü, Öznur Usta Yeşilbalkan Ve Ark.
doi: 10.5505/tbdhd.2020.41713  Sayfalar 1 - 90

TIP HABERI
3.
COVID-19 pandemisinde akut iskemik inme tedavisi: Uzman görüşü
Mehmet Akif Topçuoglu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2020.62134  Sayfalar 91 - 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Akut iskemik inme; etyopatogenetik sınıflandırma, nöroradyolojik, klinik, prognostik korelasyon
Acute ischemic stroke; etiopathogenetic classification, neuroradiological, clinical, prognostic correlation
Gülgün Uncu, Elçin Aydın, Ayşe Güler, Hadiye Şirin, Ayse Sağduyu Kocaman, Mehmet Cem Çallı
doi: 10.5505/tbdhd.2020.35693  Sayfalar 95 - 106

5.
Pons enfarktlarında etyopatogenez lokalizasyona göre değişir; Retrospektif bir klinik çalışma
Etiopathogenesis of pons infarction differs according to the localisation; A retrospective clinical trial
Eda Çoban, Songul Senadim, Dilek Atakli, Aysun Soysal
doi: 10.5505/tbdhd.2020.48343  Sayfalar 107 - 112

6.
Spontan serebral ve servikal arter diseksiyonunda lezyon lokalizasyonu, etiyoloji ve demografik inceleme
Lesion localization, etiology and demographic evaluation in spontaneous cerebral and cervical arteries dissection
Leyla Yusuf Babaşova, Hatice Ömercikoğlu Özden, Feyyaz Baltacıoğlu, İpek Midi
doi: 10.5505/tbdhd.2020.36002  Sayfalar 113 - 119

7.
İskemik inmeli hastalarda erken rehabilitasyon: hemen rehabilitasyona başlanmalı mıdır?
Early rehabilitation for ischemic stroke patients: should it be initiated immediately?
Gokhan Yazici, Arzu Guclu Gunduz, Hale Zeynep Batur Caglayan, Cagla Ozkul, Melek Volkan Yazici, Bijen Nazliel
doi: 10.5505/tbdhd.2020.86619  Sayfalar 120 - 125

8.
İskemik inmeli genç hastalarda etyoloji ve risk faktörleri
Etiology and risk factors in the young patients with ischemic stroke
Anwar Rawandi, Mine Hayriye Sorgun, Sabiha Tezcan Aydemir, İnci Şule Özer, Sefer Rzayev, Müge Kuzu Kumcu, Volkan Yılmaz, Çağrı Ulukan, Hafize Çotur, Canan Togay Işıkay
doi: 10.5505/tbdhd.2020.70298  Sayfalar 126 - 131

OLGU BILDIRILERI
9.
Gebelikte mekanik trombektomi
Mechnical thrombectomy in pregnancy
Mustafa Gökçe, Yılmaz İnanç, Mehmet Mahsum Kaplan
doi: 10.5505/tbdhd.2019.49469  Sayfalar 132 - 135

10.
İzole unilateral hipoglossal sinir felcinin nadir nedenleri
Isolated unilateral hypoglossal nerve paralysis with unusual causes
Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Dilek İscan, Emine Kılıç Bağır, Kerem Mazhar Özsoy, Yunus Kenan Bıçakcı, Erol Akgül, Suzan Zorludemir
doi: 10.5505/tbdhd.2020.14238  Sayfalar 136 - 140

LookUs & Online Makale
w