ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 6 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - Nisan 2000
1.
İNTRAKRANİAL HEMORAJİ SONRASI HİDROSEFALİ VE DRENAJA BAGIMLI BASINÇ ARTIŞINDA TEDAVİ ŞEKİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF TREATMENT PROTOCOLS iN HYDROCEPHALUS AND DRAINAGE DEPENDENT PRESSURE ELEVATION AFTER INTRACRANIAL HEMORRHAGE
Selçuk Yılmazlar, Murat Ulutaş, Ender Korfalı
Sayfalar 1 - 5

2.
ERİŞKİN DÖNEM HİDROSEAFALİDE ETYOLOJİK ÖZELLİKLER
ETIOLOGICAL FEATURES iN ADULT HYDROCEPHALUS
Kemal YÜCESOY, Haluk ÖZER, Güven ÇITAK, Tansu MERTOL, M. Nuri ARDA
Sayfalar 7 - 9

3.
RIGHT APLASTIC AND LEFT HYPOPLASTIC INTERNAL CAROTID ARTERIES: A CASE REPORT
RIGHT APLASTIC AND LEFT HYPOPLASTIC INTERNAL CAROTID ARTERIES: A CASE REPORT
Alparslan ŞENEL, Cengiz ÇOKLUK, Hüseyin AKAN, Fahrettin ÇELİK
Sayfalar 11 - 13

4.
AURALI MİGREN ATAGINDA DOGAL ANTİKOAGÜLAN AKTİVİTELERİ
ACTIVITIES OF NATURAL ANTICOAGULANTS iN MIGRAINE ATTACKS WITH AURA
Hikmet YILMAZ, Aytaç AKBAŞAK, Ertan ÖZDEMİR, Cumhur TOSUN, Ahmet Şükrü UMUR
Sayfalar 15 - 18

5.
İSKEMİK İNMEDE VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAKTA KAROTİS DOPPLER ULTRASONOGRAFİ BULGULARI
THE CAROTID DOPPLER ULTRASONOGRAPHY FINDINGS iN ISCHEMIC STROKE AND TRANSIENT ISCHEMIC ATIACK
Serpil BULUT, M. Said BERİLGEN, Tahir YOLDAŞ, Murat AKFIRAT, Bülent MÜNGEN
Sayfalar 19 - 22

6.
HEMİKOREA İLE SEYREDEN MOYAMOYA HASTALIĞI
MOYAMOYA DISEASE PRESENTING WITH HEMICHOREA
Hakan EKMEKÇİ, Nurgül AYDIN, Ufuk UTKU, Filiz GÖZETEN
Sayfalar 23 - 25

7.
BİR SEREBRAL LUPUS OLGUSU
CEREBRAL LUPUS ERYTHEMATOSUS: A CASE PRESENTATION
Göksel SOMAY, Handan MISIRLI, Güneş PAY, Y. Nuri ERENOĞLU
Sayfalar 27 - 30

LookUs & Online Makale
w