ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 13 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - Aralık 2007
HABER
1.
İNME BAKIMINDA 2015 YILI HEDEFLERİ: Avrupa İnme Stratejileri (Helsinborg Konsensus Konferansı)
YEAR 2015 TARGETS IN STROKE MANAGEMENT: European Stroke Strategies (Helsinborg Consensus Conference)
Zeliha TÜLEK, Sakine MEMİŞ
Sayfalar 67 - 73

DERLEME
2.
TORASİK ÇIKIŞ SENDROMUNUN KONSERVATİF TEDAVİSİ
CONCERVATİVE TREATMENT OF THORASİC OUTLET SYNDROME
Onur ARMAĞAN
Sayfalar 75 - 79

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
HEMİSFERİK ENFARKTLI HASTALARDA KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİN TİLT TESTİ SIRASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF HEART RATE VARIABILITY DURING TILT TEST IN PATIENTS WITH HEMISPHERIC INFARCTS
Ebru MIHÇI, Fırat KARDELEN, Nurgül YILMAZ, Babür DORA, Sevin BALKAN
Sayfalar 81 - 85

4.
İNTRASEREBRAL KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİ PROFİLİ VE MR-ANJİOGRAFİ BULGULARI
RISK FACTORS IN INTRACEREBRAL HEMORRHAGES AND MR- ANGIOGRAPHY FINDINGS.
Şebnem BIÇAKCI, Ali ÖZEREN, Kenan BIÇAKCI, M. Taylan PEKÖZ, Cansel KARAYALÇIN
Sayfalar 87 - 90

OLGU SUNUMU
5.
PROTEİN KAYBETTİREN ENTEROPATİ; GENÇ BIR OLGUDA SEREBRAL INFARKTIN NADİR BİR NEDENİ
PROTEIN LOSING ENTEROPATHY; A RARE CAUSE OF CEREBRAL INFARCTION IN YOUNG PATIENT
Murat DEMİR, Süleyman KUTLUHAN, Mehmet Cem DÖNMEZ, Mehmet Tuğrul SEZER, Mustafa YILDIZ, Mehmet İŞLER
Sayfalar 91 - 92

6.
VI. SİNİR PARALİZİSİ İLE GELEN A 2 SEGMENT ANEVRİZMASI
A2 SEGMENTAL ANEURYSM PRESENTED BY VI. CRANIAL NERVE PARALYSIS
Murat BALOĞLU, Erdal YAYLA, Serdar ATAİZİ, Ahmet ÇEREZCİ, Zafer ÇANAKÇI
Sayfalar 93 - 96

7.
BEYİN SAPI TUTULUŞU BULUNAN VE BULUNMAYAN İKİ VERTİKAL BAKIŞ PAREZİSİ OLGUSU
TWO CASES OF VERTICAL GAZE PALSY: ONE WITH AND THE OTHER WITHOUT MIDBRAIN INVOLVEMENT
Emine GENÇ, Ebru APAYDIN DOĞAN, Aysun Hatice AKÇA, Süleyman İLHAN
Sayfalar 97 - 100

LookUs & Online Makale
w