ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 6 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - Aralık 2000
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İskemik inmeli olgularda serum magnezyum düzeyi ile karotis aterosklerotik lezyonu arasındaki ilişki
The relation between serum magnesium level and atherosklerosis of carotid arteries in ischemic stroke cases
Ayşenur Taş, Suat Topaktaş, Erol Sezer, Fikret Taş
Sayfalar 71 - 76

OLGU BILDIRILERI
2.
Esansiyel trombositemiye bağlı yaygın serebral venöz tromboz
Dısseminated cerebral venous thrombosis due to essential thrombocythemia
Nilda Turgut, Nurgül Aydın, Yahya Çelik, Burhan Turgut, Muzaffer Demir, Ufuk Utku, Özden Vural
Sayfalar 77 - 79

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
İntraserebral kanamada BT bulgularıyla ölüm oranı ilişkisi
Relationship between CT findings and case fatality rates in intracerebral hemorrhage
Süleyman Kutluhan, Hüseyin Fidan, Galip Akhan
Sayfalar 81 - 85

4.
Serebral infarktlarda seriyal SEP bulgularının lokalizasyon, erken dönem fonksiyonel iyileşme ve prognozla ilişkisi
The relationship of serial SEP findings with localization, functional improvement and prognosis during early period in cerebral infarcts
Temel Tombul, Ömer Anlar, Osman Tanık
Sayfalar 87 - 92

OLGU BILDIRILERI
5.
Farklı patolojiler sonucu gelişen oksipital körlük: vaka sunumu
Occipital cortical blindness from various causes: a case
Kayhan Kuzeyli, Ertuğrul Çakır, Hidayet Erdöl, Halil İbrahim İmamoğlu, Süleyman Baykal, Bekircan Peksoylu, Ahmet Çubukçu
Sayfalar 93 - 97

6.
Orta serebral arter infarktı kliniği ile başvuran bir locked-in sedromu olgusu
Acase of locked-in syndrom initial symptoms as middle cerebral artery occlusion
Serhat Özkan, Melek Altın, Nevzat Uzuner, Gazi Özdemir
Sayfalar 99 - 101

7.
Bir olgu nedeni ile primer santral sinir sistemi anjiiti
Primary angiitis of the central nervous system
Aysun Ünal, Demet Yandım Kuşçu, Nevin Sütlaş, Selin Tural, Dursun Kırbaş
Sayfalar 103 - 106

LookUs & Online Makale
w