ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - Aralık 1996
1.
ÇOK GENÇ (30 YAŞ VE ALTl) İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA ETYOLOJİ (33 Olgu Analizi)
ISCHEMIC CEREBROVASCULAR EVENTS IN VERY YOUNG ADULTS (An etiologic analysis of 33 patients)
Mehmet Akif Topçuoğlu, Kaan Kayahan, Hakan Ay, Okay Sarıbaş
Sayfalar 73 - 76

2.
AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA PROGNOZ
PROGNOSIS IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE
Oğuz ÇOBAN, Gülüstü KAPTANOĞLU, Sahra BAHAR
Sayfalar 77 - 82

3.
MEGA LAKÜNLERDE ETYOLOJİ
ETIOLOGY IN MEGA LACUNES
Taşkın DUMAN, Şerefnur ÖZTÜRK, Sevim GENÇASLAN
Sayfalar 83 - 87

4.
TİKLOPİDİNİN PLAZMA FİBRİNOJEN KONSANTRASYONUNA ETKİSİ
EFFECT OF TİCLOPİDİNE ON THE PLASMA FİBRİNOGEN CONCENTRATİON
Babürhan GÜLDİKEN, Ufuk UTKU, Özden VURAL, Faruk YORULMAZ
Sayfalar 89 - 91

5.
SPONTAN İNTRASEREBRAL HEMATOM OLGULARlNDA HİPERT ANSİYON VE END-ORGAN HASARI
HYPERTENSION AND END-ORGAN DAMAGE IN SPONTANEOUS INTRACEREBRAL HEMATOMA CASES
Sabire YILDIRIM, Elmas ORAK, Murat UYAR, Haluk CANEROĞLU, Orhan YAĞIŞ
Sayfalar 93 - 96

6.
AKUT STROKTA SERUM ALDOSTERON SEVİYELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ALTERATIONS OF SERUM ALDOSTERONE LEVELS IN ACUTE STROKE
Demet GÜCÜYENER, Oğuz ERDİNÇ, Nevzat UZUNER, Ceyhan KUTLU, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 97 - 99

7.
STROK'UN ERKEN DÖNEMİNDE SERUM TİROİD HORMONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FONKSİYONEL DURUM İLE iLİŞKİLERİ
EVALUATION OF SERUM THYROID HORMONES IN EARLY STAGE OF STROKE AND THEIRS RELATIONSHIP TO FUNCTIONAL OUTCOME
Oğuz ERDİNÇ, Nevzat UZUNER, Demet GÜCÜYENER, Ceyhan KUTLU, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 101 - 104

8.
AKUT İSKEMİDE HÜCRE ZEDELENMESİ VE NÖROPROTEKTİF MEKANiZMALARI
CELL DAMAGE AND NEUROPROTECTIVE MECHANISMS IN ACUTE STROKE
Sevinç AKTAN
Sayfalar 105 - 110

9.
FOIX- CRAVANY- MARIE SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU
FOIX- CHAVANY- MARIE SYNDROME: A CASE REPORT
Behiye ÖZER, Figen EŞMELİ, Mehmet ÇELEBİSOY, Kamuran DÖNERTAŞ
Sayfalar 111 - 112

10.
SEREBROVASKÜLER HASTALlKLARlN HAVA KOŞULLARIYLA İLİŞKİSİ
THE RELATION BETWEEN WEATHER CONDITIONS AND CEREBROVASCULAR DISEASES
Süleyman KUTLUHAN
Sayfalar 113 - 119

11.
AKUT İSKEMİK İNMEDE RASYONEL HEPARİN KULLANIMI
USE OF HEPARlN IN ACUTE ISCHEMIC STROKE: A REVIEW
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, O. İ. ÖZCEBE, Okay SARIBAŞ
Sayfalar 121 - 133

12.
CAPRIE ÇALIŞMASI VE İLK SONUÇLARI
THE CAPRIE STUDY: AN OVERVIEW
Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 135 - 137

13.
DÜNYA VE AVRUPA BEYİNDAMAR HASTALIKLARI KONGRELERİ'NİN ARDlNDAN
DÜNYA VE AVRUPA BEYİNDAMAR HASTALIKLARI KONGRELERİ'NİN ARDlNDAN
Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 139 - 140
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w