ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 27 Issue : 1 Year : 2023


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - Nisan 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
Endovasküler tedavi öncesinde trombolitik tedavi verelim mi, vermeyelim mi?
Should we give or not give thrombolytic therapy before endovascular therapy?
Zehra Uysal Kocabaş, Özlem Aykaç, Bilgehan Atılgan Acar
doi: 10.5505/tbdhd.2021.25348  Sayfalar 1 - 9

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Akut arka sistem inmelerinde trombolitik ve trombektomi uygulamaları: demografi ve prognoz
Thrombolytic and thrombectomy applications in posterior circulation strokes: demography and prognosis
Ezgi Keskiner Öztürk, Rustam Aliev, Seçil Irmak, Feyyaz Baltacıoğlu, İpek Midi
doi: 10.5505/tbdhd.2021.56833  Sayfalar 10 - 18

4.
Yaşlı kişilerde asemptomatik karotis stenozunun varlığını ve şiddetini belirlemede nötrofil/yüksek yoğunluklu lipoprotein, monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein ve düşük yoğunluklu lipoprotein/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranlarının rolü
The role of neutrophil/high density lipoprotein, monocyte/high density lipoprotein and low density lipoprotein/high density lipoprotein ratios in determining the presence and severity of asymptomatic carotid stenosis in elderly persons
Aslı Bolayır, Hasan Ata Bolayır
doi: 10.5505/tbdhd.2021.88156  Sayfalar 19 - 26

5.
İnmeli hastalarda erken dönem nörogelişimsel tedavi-Bobath yaklaşımı sonuçlarının incelenmesi
Investigation of early term neurodevelopmental treatment-bobath approach results in patients with stroke
Gökhan Yazıcı, Arzu Güçlü Gündüz, Hale Zeynep Batur Çağlayan, Çağla Özkul, Melek Volkan Yazıcı, Bijen Nazlıel
doi: 10.5505/tbdhd.2021.64426  Sayfalar 27 - 33

6.
Çankırı İli İnme Epidemiyolojisi ve Klinik Sonuçları
Stroke Epidemiology and Clinical Outcomes in Cankiri City
Can Çubuk, Ceren Efe Sayın
doi: 10.5505/tbdhd.2021.82474  Sayfalar 34 - 41

7.
Geçici iskemik ataklı hastalarda akut iskemik lezyonlar ve klinik özellikler ile ilişkisi
Acute ischemic lesions in patients with transient ischemic attack and association with clinical characteristics
Bülent Güven, Müjdat Deniz Benli, Beyza Nur Çetin, Hayat Güven
doi: 10.5505/tbdhd.2021.83788  Sayfalar 42 - 49

KISA RAPOR
8.
Simültane bilateral internal karotis arter oklüzyonu: olgu sunumu ve literatür taraması
Simultaneous bilateral internal carotid artery occlusion: a case report and review of literature
Doğan Dinç Öge, Özge Berna Gültekin Zaim, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2020.47704  Sayfalar 50 - 55

OLGU BILDIRILERI
9.
Anevrizmal olmayan perimezensefalik subaraknoid kanamaya bağlı semptomatik baziler arter vazospazmı
Symptomatic basilar artery vasospasm following perimesencephalic nonaneurysmal subarachnoid hemorrhage
Gülçin Benbir Şenel, Uğur Uygunoğlu, Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2020.28863  Sayfalar 56 - 59

10.
Nöbet ile prezente olan nörosarkoidoz olgusu
Neurosarcoidosis presenting with seizure: Case report
Can Çubuk, Kezban Aslan, Duruhan Meltem Demirkıran, Arbil Açıkalın, Hüseyin Tuğsan Ballı, Yunus Kenan Bıçakcı, Oya Baydar, Ahmet Turan Evlice, Hacer Bozdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2020.83436  Sayfalar 60 - 64

LookUs & Online Makale
w