ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - Aralık 1995
1.
TALAMİK HEMATOMLARDA LOKALİZASYON İLE KLİNİK BULGULARlN İLİŞKİSİ
AN INTERRELATION BETWEEN LOCALISATION AND CLINICAL SIGNS ON THALAMIC HEMATOMAS
Mustafa Bakar, Mehmet Zarifoğlu, İbrahim Bora, Ömer Faruk Turan, Sadık Sadıkoğlu, Nurhan Kalalı, Erhan Oğul
Sayfalar 87 - 91

2.
AKUT İSKEMİK STROK TEDAVİSİNDE HEMODİLÜSYON'UN ETKİNLiGİ (Prospektif, Randomize, Kontrollu Çalışma)
THE EFFECTS OF HEMODILUTION IN ACUTE ISCHEMIC STROKE
Zeki ÖZÖNER, Şükrü TORUN, Nevzat UZUNER, Demet GÜCÜYENER, Seval UYSAL, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 93 - 97

3.
BEYİNİÇİ KANAMALARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÖZELLİKLERİ İLE ÖLÜM ORANI İLİŞKİSİ
COMPUTERIZED TOMOGRAPHTC PROPERTIES OF: INTRACEREBRAL HAEMORHHAGE AND RELATION TO MORTALITY
Atilla OĞUZHANOĞLU, Türker ŞAHİMER, Tülay KUAT, Güneş PAY
Sayfalar 99 - 103

4.
SEREBROVASKULER ATAKLARlN BAŞLANGlClNIN GÜN İÇİ DAGILIMI
DIURNAL VARIATION OF ONSET OF CEREBROVASCULAR ATTACKS
Süleyman KUTLUHAN, Yüksel SANDIKÇI
Sayfalar 105 - 108

5.
KARDİOPULMONER ARRESTE BAGLI AMNESTİK SENDROM
AMNESTIC SYNDROME FOLLOWING CARDIOPULMONARY ARREST
Mustafa BAKAR, Ömer Faruk TURAN, İbrahim BORA, Mehmet ZARİFOĞLU, Erhan OĞUL
Sayfalar 109 - 110

6.
İNTRASEREBRAL HEMORAJİDE PROGNOZ: Klinik ve BT Bulguları
THE PROGNOSIS IN INTRACEREBRAL HEMORRHAGE
Sibel VELİOĞLU, Mehmet ÖZMENOĞLU, İsmail BÜLBÜL, Zekeriya ALİOĞLU, Okan BÖLÜKBAŞI
Sayfalar 111 - 115

7.
PRiMER PROGRESiF AFAZİLİ OLGU SUNUMU
CASE REPORT WITH PRIMARY PROGRESSIVE APHASIA
Ufuk UTKU, N. AYDIN, C. TUŞLU, F. ERDOĞAN, A. SARIKAYA
Sayfalar 117 - 118

8.
AKUT STROKTA LİPİD PROFİLİ, APOLİPOPROTEİN A-1 VE APOLİPOPROTEİN B
LİPİD PROFİLE, APOLİPOPROTEİN A-1 AND APOLİPOPROTEİN- B IN ACUTE PERİODE OF THE STROKE
Taşkın DUMAN, Şerefnur ÖZTÜRK, Sabahat GÜRÇAY
Sayfalar 119 - 123

9.
BENIGN POZİSYONEL VERTİGO VE SAFRA KESESi MOTİLİTESİ
BENIGN POSITIONAL VERTIGO AND GALLBLADDER MOTILITY
Nevzat UZUNER, Erkan VARDARELİ, Demet GÜCÜYENER, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 125 - 128

10.
NORMAL VE PATOLOJİK BOS'DA NMR T1 DURULMA ZAMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF NMR T1 RELAKATION TIMES IN NORMAL AND PATHOLORICAL CEREBRAL FLUID
Nebahat TAŞDEMİR, Ali YILMAZ
Sayfalar 129 - 131

11.
AKUT STROKTA KONJUGE GÖZ DEVİASYONU VE "WRONG WAY EYES"'
CONJUGATE EYE DEVIATION AND"WRONGWAYEYES" INACUTESTROKE
Taşkın DUMAN, Şerefnur ÖZTÜRK, Sabahat GÜRÇAY
Sayfalar 133 - 136

12.
HEMORAJiK SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİK
SEASONAL VARIATION OF CEREBRAL HEMORRHAGE
Ayla SİFOĞLU, Birsen İNCE, Baki GÖKSAN, Hayrünnisa DENKTAŞ
Sayfalar 137 - 140

13.
SON 10 YILDA ERKEN DÖNEM STROK MORTALİTESİ
EARLY STROKE MORTALITY IN THE LAST 10 YEARS
Ayla SİFOĞLU, Birsen İNCE, İsmail ZİLELİ, Hayrünnisa DENKTAŞ
Sayfalar 141 - 144

14.
SEREBRAL İNFARKTLI HASTANIN REHABİLİTASYONUNDA YAŞlN ETKİSİ
THE INFUENCE OF AGE ON THE REHABILITATION OF THE PATIENT WITH CEREBRAL INFARCTION
İsmail ZİLELİ, Birsen İNCE, Ayla SİFOĞLU, Hayrünnisa DENKTAŞ
Sayfalar 145 - 147

LookUs & Online Makale
w