ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 2 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - Haziran 1996
1.
SUBKORTİKAL AGRAFİLER VE LEZYON LOKALİZASYONLARI
LESION LOCALISATION IN SUBCORTICAL AGRAPHIA
Mustafa Bakar, İbrahim Bora, Mehmet Zarifoğlu, Faruk Turan, Erhan Oğul
Sayfalar 1 - 4

2.
PSİKOZU TAKLİT EDEN SAG FRONTAL LOB KANAMASI
A FRONTAL LOBE HEMORRHAGE SIMULATING PSYCHOSIS
Orhan DENİZ, İbrahim İYİGÜN, Salim DEĞİRMENCİ, M. Malik ÇELİKTAŞ, İ. Yalçın YILIKOĞLU
Sayfalar 5 - 7

3.
WERNICKE AFAZİSİNDE LEZYON LOKALIZASYONU
LESION LOCALIZATION IN WERNICKE'S APHASIA
Ali ÖZEREN, Rasim EFE, Yakup SARICA, Hülya MAVİ
Sayfalar 9 - 12

4.
AKUT STROKTA FİBRİNOLİTİK SİSTEM VE HİPERGLİSEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN HYPERGLYCEMIA AND FIBRINILYTIC SYSTEM IN ACUTE STROKE
Şerefnur ÖZTÜRK, William FEİNBERG, Denise BRUCK
Sayfalar 13 - 18

5.
DOPAMİN AGONİSTLERİYLE TEDAVİNİN AFAZİNİN DÜZELME SÜRECİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF DOPAMINE AGONIST THERAPY ON THE RECOVERY OF APHASIA
Emre KUMRAL, Dilek EVYAPAN, Hadiye ŞİRİN
Sayfalar 19 - 23

6.
MİTRAL KAPAK HASTALIĞl VE SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSA SEKONDER GELİŞEN BİR SEREBROVASKÜLER HASTALIK OLGUSU
A CASE OF CEREBROVASCULAR DISEASE WHICH DEVELOPED SECONDARY TO MiTRAL VALVE DISEASE AND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
Meral MİRZA, Ali ÜNAL, Abdullah TALASLIOĞLU, Aysun AKBOYRAZ, Yahya KARAMAN, Petek KARAGÖZ
Sayfalar 25 - 27

7.
MİGRENLİ HASTALARDA SOSYODEMOGRAFİK DEĞERLENDİRME
SOCIODEMOGRAPHIC EVALUATION IN MIGRAINE PATIENTS
Gönül ÇAKMAK, Vildan YAYLA, Adnan MUHAN, Mehmet GÜLERSÖNMEZ, İsmail APAK
Sayfalar 29 - 31

8.
AKUT SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA BEYiN HARİTALAMA İLE LEZYON LOKALİZASYONU
THE LOCALISATION OF LESIONS WITH BRAIN MAPPING IN ACUTE CEREBROVASCULAR ACCIDENTS
Özcan ERTÜRK, Levent ÜÇKARDEŞLER, Kayhan ALTINTAŞ, Atilla NUTKİ, H. Barış DİREN
Sayfalar 33 - 35

9.
HEMİSFERİK KAROTİD SİSTEM TİA'LARINDA ETYOLOJİ
ETIOLOGY IN HEMISPHERIC CAROTID TRANSIENT ISCHEMIC ATTAKS
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Hakan AY, Kaan KAYAHAN, Okay SARIBAŞ
Sayfalar 37 - 42

10.
DENEYSEL SUBARAKNOİD KANAMA SONRASI SERERRAL ARTERiYEL VAZOSPAZMA KARŞI DEFERROXAMINE'İN ETKİSİ
THE EFFECIS OF DEFERROXAMINE ON THE CEREBRAL ARTERIAL VASOSPASM IN SUBARACHNOID HEMORRHAGE
Mustafa AKGÜN, H. Murat GÖKSEL, Orhan SOLAK, Zehra AKGÜN
Sayfalar 43 - 47

11.
İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA KALP KAPAK VEYA ANNULUS KALSİFİKASYONUNUN ROLÜ
ROLE OF HEART VALVE OR ANNULUS CALOFICATIONS IN ISCHEMIC STROKE
M. Akif TOPÇUOĞLU, Hakan AY, Lale S. TOKGÖZOĞLU, Kaan KAYAHAN, Adnan ABACIĞ, Okay SARIBAŞ
Sayfalar 49 - 53

12.
GENÇLERDE İNME NEDENİ OLARAK SERVİKOSEFALİK ARTER DİSEKSİYONU
CERVICOCEPHALIC ARTERIAL DISSECTION AS A CAUSE OF STROKE IN YOUNG PATIENTS
Sibel TEKİN, Canan Aykut BİNGÖL, Sevinç AKTAN
Sayfalar 55 - 61

13.
YENİDOGAN SIÇANLARDA HİPOKSİK-İSKEMİK BEYİN HARABİYETİNDE DEKSAMETAZONUN NÖRON KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF THE NEUROPROTECTIVE EFFECT OF DEXAMETHASONE IN HYPOXIC-ISCHEMIC BRAIN INJURY IN NEONATAL RATS
Tülin ALKAN, Nevzat KAHVECİ, Zeynep KAHVECİ, Kasım ÖZTÜRK
Sayfalar 63 - 68

14.
POST-İSKEMiK BEYİN HARABİYETİNİN AZALTILMASINDA ALLOPURİNOL'ÜN ETKİNLİGİ
EFFECT OF ALLOPURINOL IN DECREASING POST ISCHEMIC CEREBRAL DAMAGE
Nebahat TAŞDEMİR, Abdurrahman ŞERMET, Basra DENİZ, Mehmet GÜLERSÖNMEZ, Cemil TÜMER
Sayfalar 69 - 72

LookUs & Online Makale
w